Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
De in 1955 opgerichte vereniging verzorgd diverse EHBO opleidingen
en verleent assistentie bij sportevenementen en manifestaties.
Informatie kunt U opvragen via ehmail@ehbowijchen.nl,
of een van de andere adressen bij “Contact Bestuur”.

Onze aanspreekpunten

Bestuur - Commissies - Instructeurs

BESTUUR

Voorzitter

Wilma Moors (DB)

voorzitter@ehbowijchen.nl

Secretariaat

Michel Geurts (DB)

secretariaat@ehbowijchen.nl

Penningmeester

Veronique Jochoms (DB)

penningmeester@ehbowijchen.nl

Ledenadministratie

Joyce van Steenveldt

ledenadministratie@ehbowijchen.nl

Opleidingen

Jo den Teuling

opleidingen@ehbowijchen.nl

Algemeen Bestuurslid

Ronald Coolen

ehmail@ehbowijchen.nl

 

 

 
COMMISSIES

Evenementen

Rudy Moors

evenementen@ehbowijchen.nl

 EHBO Site

Jack Korte

webmaster@ehbowijchen.nl 

Verbandmeester

Wim Jansen

 

Evenementen

Rene Wagelmans

evenementen@ehbowijchen.nl

AED Alert

Hermann Bökkerink

aedalert@ehbowijchen.nl

AED Alert

Jack Heijmans

 

AED/BLS

Joyce van Steenveldt

aed@ehbowijchen.nl 

 

Kascontrole Commissie

Wisselende bezetting

penningmeester@ehbowijchen.nl 

INSTRUCTEURS

Instructeur basis SEH

Jo den Teuling

 

 

Instructeur BLS, PBLS vervolgopleidingen en wandelletsels

Jan Kersten

Instructeur AED

Lody Roosenboom

 

Instructeur AED

Marijn Visser

 

Instructeur EHAK

Donny Merx