Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
De in 1955 opgerichte vereniging verzorgd diverse EHBO opleidingen
en verleent assistentie bij sportevenementen en manifestaties.
Informatie kunt U opvragen via ehmail@ehbowijchen.nl,
of een van de andere adressen bij “Contact Bestuur”.

Eerste Hulp aan Kinderen


Een cursus die zich richt op de hulpverlening in geval van een ongeval of letsel bij kinderen.
Speciaal bedoeld voor ouders, verzorgers, opa's en oma's en iedereen die werkzaam is met kinderen.

Deze cursus voldoet aan de richtlijnen welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt aan gastouders.
In deze cursus staat het kind centraal en worden aan de hand van de beleving van een kind de voorkomende ongevallen behandeld.  
De benadering van een kind in een ongevalsituatie en de beleving die een kind daarbij heeft vraagt wel specifieke vaardigheden. Veel aandacht zal tijdens de lessen uitgaan naar preventie.  

Aan de hand van de kennis en de vaardigheden die je tijdens de lessen en praktijkmomenten hebt laten zien  zal, wanneer dit als voldoende beoordeeld wordt, een certificaat worden uitgereikt.
Het certificaat blijft 2 jaar geldig. Voor verlenging van dit certificaat moeten wel jaarlijks herhalingslessen gevolgd worden. Ook deze worden door ons verzorgd.

                                                   

                        Wat te doen bij vergiftiging? 

Bij voldoende belangstelling organiseren wij op korte termijn een cursus

Eerste Hulp Aan Kinderen

Informeer bij de ledenadmimistratie. Informatie wordt verstrekt nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ontvangen. De cursus bestaat uit 3 zaterdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur en wordt afgerond met een diploma.

 

U kunt dit formulier ook downloden, in Excel invullen, opslaan en daarna verzenden naar de ledenadministratie@ehbowijchen.nl