De EHBO vereniging Wijchen verleent regelmatig eerste hulp bij diverse evenementen. De leden en de evenementen commissie, zijn daar gemiddeld zo’n 1500 uur per jaar mee bezig. U kunt als vereniging of bedrijf deze hulp schriftelijk, online of per mail bij ons aanvragen.

Eerste Hulp aan Kinderen


Een cursus die zich richt op de hulpverlening in geval van een ongeval of letsel bij kinderen.
Speciaal bedoeld voor ouders, verzorgers, opa's en oma's en iedereen die werkzaam is met kinderen.

Deze cursus voldoet aan de richtlijnen welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt aan gastouders.
In deze cursus staat het kind centraal en worden aan de hand van de beleving van een kind de voorkomende ongevallen behandeld.  
De benadering van een kind in een ongevalsituatie en de beleving die een kind daarbij heeft vraagt wel specifieke vaardigheden. Veel aandacht zal tijdens de lessen uitgaan naar preventie.    
De inhoud komt in grote lijnen overeen met de Basisopleiding, zo ook reanimatie en AED gebruik.

Aan de hand van de kennis en de vaardigheden die je tijdens de lessen en praktijkmomenten hebt laten zien  zal, wanneer dit als voldoende beoordeeld wordt, een certificaat worden uitgereikt.
Het certificaat blijft 2 jaar geldig. Voor verlenging van dit certificaat moeten wel jaarlijks herhalingslessen gevolgd worden. Ook deze worden door ons verzorgd.

 


                                                         

                                            Wat te doen bij vergiftiging? 


De cursus EHaK zal bij voldoende inschrijvingen weer plaatsvinden, datum nog nader te bepalen.

Voor informatie kunt u bellen naar 024 6421878 of mailen naar: ledenadministratie@ehbowijchen.nl

U kunt ook dit formulier downloaden en invullen en daarna verzenden naar de ledenadministratie@ehbowijchen.nl 

 

 

bezoek ook onze facebookpagina                                                 Zie ook WijWijchen