Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
De in 1955 opgerichte vereniging verzorgd diverse EHBO opleidingen
en verleent assistentie bij sportevenementen en manifestaties.
Informatie kunt U opvragen via ehmail@ehbowijchen.nl,
of een van de andere adressen bij “Contact Bestuur”.

                                               Nieuwsbrief 8 2021
 

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Evenementenzorg en het coronavirus
Men heeft ervoor gekozen om de Richtlijn Evenementenzorg tijdens COVD-19 niet aan te passen, mede gezien de vele veranderingen die plaats hebben gevonden. Bij de zorg op evenementen tijdens de coronapandemie zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te allen tijde leidend.
Bron: nieuwsbrief Veldnorm Evenementenzorg

Implementatie Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ)
Als gevolg van het coronavirus zullen er evenementenzorgorganisaties zijn die de invoering van de VNEZ nog niet volledig hebben afgerond en zijn nog niet alle evenementenzorgverleners volledig volgens de norm opgeleid en getraind.
In het eerste kwartaal van 2022 gaat de projectgroep een aantal (online) sessies organiseren om de vragen die leven te beantwoorden en om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de VNEZ. Deze vragen zullen ook op de website www.evenementenzorg.nl worden gepubliceerd.
Bron: nieuwsbrief Veldnorm Evenementenzorg

Evaluatie
De evaluatie van de eerste versie van de VNEZ heeft vanwege het gebrek aan evenementen nog niet plaats kunnen vinden. Afhankelijk van of de maatregelen het mogelijk maken om evenementen te laten plaatsvinden zal men in 2022 met het veld op zoek gaan naar verbeteringen en aanvullingen voor de VNEZ. 
Bron: nieuwsbrief Veldnorm Evenementenzorg

EHBO Leren & Doen – goed om te weten
De derde druk van het praktijkboek EHBO Leren & Doen is verschenen. Voor deze geheel vernieuwde en geactualiseerde druk is de samenwerking aangegaan met de auteurs van ‘Eerste Hulp Verlenen’. Het boek is zeer uitgebreid met veel extra materiaal. Kijk het boek in: hier staan ook presentaties voor instructeurs klaar. Leden en verenigingen van de Nationale Bond bestellen tegen de ledenprijs: € 20,36 incl. BTW en exclusief verzendkosten. Anderen betalen € 23,95 incl. BTW exclusief verzendkosten. Bestel het boek hier.

Voor in de agenda

Datum: 11 mei 2022 
Evenement: Nederlandse Reanimatie Raad Congres
Informatie: Blokkeer 11 mei 2022 alvast in uw agenda. Want dan staat het NRR Congres 2022 gepland. Het congres zal zowel op locatie als online te bezoeken zijn. Meer informatie volgt de komende maanden.
 
Datum: 11 juni 2022
Evenement: Algemene Ledenvergadering
Informatie: In tegenstelling tot wat tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is afgesproken wordt de ALV in 2022 gehouden op zaterdag 11 juni 2022. Noteer deze datum vast in de agenda!


 
Meer informatie: www.ehbonationalebond.nl/kenniscentrum