De EHBO vereniging Wijchen verleent regelmatig eerste hulp bij diverse evenementen. De leden en de evenementen commissie, zijn daar gemiddeld zo’n 1500 uur per jaar mee bezig. U kunt als vereniging of bedrijf deze hulp schriftelijk, online of per mail bij ons aanvragen.

Onze aanspreekpunten

 
John Looman
Voorzitter

Bianca van der Heijden-Weerden
Secretariaat
Hermann Bökkerink 
Penningmeester

Joyce van Steenveldt 
Coördinator-AED project
en evenementencommissie
Marian Heijmans
Ledenadministratie 
 
Luc Weerden 
Vice voorzitter
Coördinator- evenementencommissie

 

 

Wim Stuart
Opleidingen