De EHBO vereniging Wijchen verleent regelmatig eerste hulp bij diverse evenementen. De leden en de evenementen commissie, zijn daar gemiddeld zo’n 1500 uur per jaar mee bezig. U kunt als vereniging of bedrijf deze hulp schriftelijk, online of per mail bij ons aanvragen.

Onze aanspreekpunten

 Marian Heijmans
LedenadministratieJohn Looman
Voorzitter 
Hermann Bökkerink 
Secretaris / penningmeester

Joyce van Steenveldt 
Coördinator-evenementencommissie
   
Luc Weerden 
Vice voorzitter
Coördinator- evenementencommissie

Wim Stuart
Kaderinstructeur 


Jack Heijmans 
Verbandmeester

Jan Kersten 
Website beheer
Instructeur EH