De EHBO vereniging Wijchen verleent regelmatig eerste hulp bij diverse evenementen. De leden en de evenementen commissie, zijn daar gemiddeld zo’n 1500 uur per jaar mee bezig. U kunt als vereniging of bedrijf deze hulp schriftelijk, online of per mail bij ons aanvragen.

Vanaf september zijn er weer herhalingslessen voor het AED project in Wijchen

Let op de geldigheid van jouw trainingsperiode.

Als je training is verlopen wordt je niet meer opgeroepen. Daarom willen we via deze weg vrijwilligers er op attenderen dit goed in de gaten te houden op de site van hartslagnu.nl

Het systeem berekent naar aanleiding van de datum certificaat behaald, wanneer een training verloopt. 
Dit is 2 jaar bij jaarlijkse herhaling AED.
Hierna is de training verlopen en wordt de vrijwilliger niet meer opgeroepen bij een reanimatie.

Bent u woonachtig of werkzaam in Wijchen, Alverna, Balgoy of Niftrik en u wilt zich ook aanmelden voor het AED project
dan kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden en opsturen naar aed@ehbowijchen.nl

 

 


De AED's zijn op de volgende locatie's geplaatst.

Postcode 6601

.Heilige Stoel 48-29.  
.NachtegaaIstraat 23.        
.Tunnelweg 79.                          
.'t Voorin. Homberg.                  
.Hof van Hagevoort.              

Postcode 6602

.Aalsburg 25-14.                  
.Blauwe Hof 41-O1.                    
.Europaplein. Emilia Staete.
.Kasteel. Kasteellaan 9.          
.Kasteellaan 22-24.              
.Koeweg 8.                                
.Bronckhorstlaan 2.                    
.Oosterweg 84.                          
                                                 
.Kasteellaan .4-6.**                
Vormerseweg 25. **
.'t Mozaiek. Campuslaan 6, **
.Tienakker 22. **  

Postcode 6603

.Eliastraat 27. Alverna.                
.Kamerlingh Onnestraat 13.        
.Huurlingsedam. 't Slotje No 7.    
.LuciVer. Leemweg 134.   
           
.De Wijchert 2, **                       
Hormes, Nieuweweg 145. **  
Burggolf, Weg door de berendonck 40 Wijchen **

 

Postcode 6604

.Saltshof 10-44.      
.Veenhof 25-42.    

 


Postcode 6605

.Diepvoorde 27-09.                    
.De Grippen 11-10.                      
.De Lingert 52e straat.  

.De Meren 16-10.            

.Passage Zuiderpoort ** 
 

Postcode 6606

.Niftrik. Kerkstraat 19.  Postcode 6613

.Balgoy. Toonen-Dekkerstraat 12.

Postcode 6616

.Hernen. Dorpstraat 20.             

Postcode 6617

Bergharen. De Weem 15.

 

Postcode 6634

Batenburg. Grootestraat 9.

.De viersprong. Grootestraat 44 . **

 

noot:
** Dit zijn prive AED’s die voor-het SMS alert opgeroepen en gebruikt mogen worden.


lndien u bij een oproep de AED wel of niet heeft gebruikt,
bel dan met 06-52326973.